За нас

Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение “Стоянстрой” - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед №РД14-4310.V.1995 г. публикувана в ДВ, бр.47 от 1995 г.

Годишен училищен план: http://docdro.id/ZIh49fi

Учебен план I и V клас: http://docdro.id/OH1RsXF

План и мерки за подобряване на качеството на образованието: http://docdro.id/9YMyuNi

План и програма ранно отпадане: http://docdro.id/pwry7Tn

Правилник_за_дейността_2016-17: http://docdro.id/r4Fc9bw

Програма равни възможности: http://docdro.id/mBan10L

Стратегия  и план на ЧПГЧО: http://docdro.id/Xtg8YuI

Форми обучение: http://docdro.id/Mfs3dnG
......................................................................................................................................

Стратегия и план за развитие на ЧОУ: http://docdro.id/dP05jsi

Правилник ЧОУ: http://docdro.id/Js7ix49

Годишен план: http://docdro.id/mbRdOag

Нов план и мерки подобряване на качеството на училището: http://docdro.id/0LO3B8X

Програма за равни възможности: http://docdro.id/pHSXoNQ

Форми на обучение ЧОУ: http://docdro.id/QbfpCKt

Програма ранно отпадане: http://docdro.id/jrPRKHu

Програма равни възможности:  http://docdro.id/wRsCz5i

Учебен план VIII клас: http://docdro.id/TNIQGYU