ЧОУ "Бъдеще"

ЧОУ “Бъдеще” е разкрито със Заповед №РД14-58 от 14.06.2005 г.

 

гр.Пловдив, Бул.”Шести септември” 252, тел/факс: 032/62-26-56

4000 Пловдив, бул. „Шести септември” 252, тел. 032/622-656, факс 032/622-656,

 info@stoyanstroi-highschool.com

 

Дата на публикуване:08.07.2014г.

РИО Пловдив
СТАТИСТИКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО В VІІ КЛАС
Пловдив е на 13 място по области.
ЧОУ”Бъдеще” е на 2 място в Пловдив.

 

Прием на ученици

 • От първи до четвърти клас /ранно чуждоезиково обучение/
 • От пети до седми клас /засилено изучаване на английски език/

Приемът ще се извършва по документи от  април месец 2015 г..

Освен всички предимства на образователния процес, осъществяван по програмите на МОН, по - малките ученици могат да се обучават при целодневна организация на учебния процес (по желание на родителите).

Учениците в ЧОУ “Бъдеще”получават безплатни консултации по всички предмети и допълнителни занимания, съобразени с нивото и потребностите им.

Класовете са до 16 деца в паралелка, което дава възможност за оптимална работа с всеки ученик.
Формират се умения за ефективна организация на времето за самоподготовка.

Възпитанието и обучението са според държавните образователни изисквания.
Основен акцент е поставен на английския и българския език, между които се разпределят часовете по ЗИП.

 

Такса за обучение

Таксата за обучение в ЧОУ “Бъдеще” включва:

 • Целодневни занимания, спорт и игри, занимания по английски език, дейности по интереси, тенис на корт, тенис на маса, индивидуални занимания по пиано, медицинско обслужване, застраховка “живот”.
 • Транспорт и храна - по желание на родителите:
  заплащат се допълнително по цени, утвърдени от Управителя на училището за съответната учебна година.

   

  ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ КЪМ ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БЪДЕЩЕ”

  Начало първа или втора седмица от месец юни 2015г.

  Летни занимания за деца от 6 до 12 години

  Полудневна занималня : 9:00 до 13:30 часа

  Целодневна занималня: 9:00 до 16:30 часа

  Във всяка от групите се работи с максимум 10 деца.

  - Забавна логика и математика

  - Развитие на логика, мислене, памет и въображение

  - Годишен преговор на учебния материал и подготовка за следващата учебна година

  - Английски език

  - Български език

  - Литературно четене на произведения

  - Занимания по интереси

  - Спорт: тенис на маса, тенис на корт

  - Посещения на забележителности в и извън града

  - Постоянна връзка родител-ръководител

  Храната е по желание / можете да донесете обяд на детето от вкъщи/  или срещу допълнително заплащане

 • децата могат да се хранят и при нас. Очакваме Ви!

 • При записване на две или повече деца от едно семейство получавате 10% отстъпка от общата такса

 

             Следобедна занималня за ученици от І -ІV клас и V - VІІ клас / от 14.30ч. до 17.00ч.

              Работа в малки групи, позволяваща индивидуален подход към всяко дете;

              Седмична такса : 75 лв.,  цена за ден : 15лв.

 

    Частно Основно Училище “Бъдеще”

                                             ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

Апликация
 
 • В подготвителна група /с изучаване на английски език/
 • От първи до четвърти клас /ранно чуждоезиково обучение/
 • От пети до седми клас /засилено изучаване на английски език/
Приемът ще се извършва по документи от 12 април.
 
Таксата за обучение в ЧОУ „Бъдеще” включва следобедна занималня, спорт и игри, занимания по английски език,
дейности по интереси, тенис на корт, тенис на маса и индивидуални занимания по пиано.
 
Транспорт и храна - по желание на родителите. Заплащат се допълнително по цени, утвърдени от Управителя на
училището за съответната учебна година    
 
 
 

 

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “БЪДЕЩЕ”- ПЛОВДИВ

 Пловдив, Бул.”Шести септември”252, тел/факс:032 /622656

 

 

                                                                   

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

НАЧАЛЕН ЕТАП

НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

 

 

І - ІV клас

 

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

ОСНОВНА

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

НАЧАЛЕН ЕТАП

КЛАСОВЕ

І

ІI

ІII

ІV

І - ІV

Брой учебни седмици

 

31

32

32

32

 

 

Учебна година

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

2016/

2017

 

1

2

3

4

5

     6

7

А

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

 

1.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  И  ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

 

889

 

Български език и литература

217

7

224

7

224

7

224

7

889

 

2.

ЧУЖДИ  ЕЗИЦИ

 

 

 

 

256

 

I Чужд език – английски език

-

64

2

96

3

96

3

256

 

3.

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

 

476

 

Математика

124

4

112

3,5

112

3,5

128

4

 

476

4.

ОБЩЕСТВЕНИ  НАУКИ  И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

111

 

Роден край

31

1

-

-

-

31

 

Човекът и обществото

-

-

48

1,5

32

1

80

 

5.

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

 

 

 

 

112

 

Околен свят

-

32

1

-

-

32

 

 

Човекът и природата

 

-

 

-

 

32

1

 

48

1,5

 

80

 

6.

ИЗКУСТВА

 

 

 

 

 

444

 

Музика

62

2

64

2

48

1,5

48

1,5

 

222

 

Изобразително изкуство

62

2

48

1,5

64

2

48

1,5

222

 

 

7.

 

БИТ И ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

 

 

127

 

 

Домашен бит  и техника

 

31

1

 

32

1

 

32

1

 

32

1

 

127

8.

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

 

 

 

 

286

 

Физическо възпитание и спорт

62

2

64

2

80

2,5

80

2,5

 

286

 

ОБЩО ЗА ЗП:

589

19

640

20

736

23

736

23

2701

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

задължителноизбираема подготовка (ЗИП)

93

3

64

2

64

2

64

2

 

285

 

1.

Български език и литература

31

1

32

1

32

1

32

1

127

 2.

Английски език

62

2

32

1

32

1

32

1

158

 

ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП:

682

22

704

22

800

25

800

25

2986

 

В

СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (СИП)

 

124

4

128

4

128

4

128

4

 

508

 

ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП + СИП /включват се предвидените часове за СИП/:

713

22

736

22

864

25

864

25

 

 

               
 

 

 

ІII. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

1.     Училищният учебен план е разработен съгласно Приложение към Наредба № 6/28.05.2001 г.

за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния

минимум по класове, етапи и степени на образование и eприет на ПС с Протокол № 9/ 08.09.2014г.

2.     Описание на организацията на обучение: целодневна

3.     Съгласно Заповед № РД 09-773 от 19.09.2003 г. на МОН, във всяка паралелка

учениците задължително изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата,

съгласно утвърдените учебни програми за всеки клас.

4.     Съгласно чл. 16, ал. 4 от Закона за степента на образование, общообразователния

минимум и учебния план е включен един допълнителен часпо физическо възпитание и

спорт седмично,  групиран по модули.

5.     На основоние чл.94, ал.(2) от ППЗНП часът на класа / ЧК/ е с продължителност 1

учебен час и е маркиран в учебната програма.