Записване

 

Прием на ученици в частна английска гимназия "Стоянстрой"

  • Прием по документи - свидетелство за завършен седми клас, удостоверение за преместване
  • Тест по БЕЛ, утвърден от директора на гимназията
  • С предимство при кандидатстване се ползват ученици, представили препоръки за високи постижения в областите на науката и спорта, издадени от спортни или обществени организации
  • Приемат се ученици от цялата страна
  •  Възможност за постъпване в по-горен клас чрез явяване на приравнителни изпити, съобразно Учебния план на Гимназията